Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00109-2018.
Ajánlatkérő neve:Magyar Export-Import Bank Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:Inforex fejlesztése és működtetésének támogatása 2018-2019.
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2018. április 20.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum