Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00098-2018.
Ajánlatkérő neve:Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Közbeszerzési eljárás tárgya:A SciFinder adatbázishoz való hozzáférés biztosítása (2018)
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2018. április 19.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum