Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00084-2018.
Ajánlatkérő neve:Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Közbeszerzési eljárás tárgya:Az Akadémiai Kiadó Magyar Elektronikus Referenciaművek Szolgáltatásának (MeRSZ), az Akadémiai Kiadó Orvosi Folyóiratcsomagjának beszerzése, valamint az Akadémiai Kiadó online és print folyóiratainak beszerzése nemzetközi csere céljára
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2018. április 12.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum