Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-1034/2015.
Ajánlatkérő neve:Pécsi Tudományegyetem
Közbeszerzési eljárás tárgya:1 db REDOpure berendezés leszállítása és üzembe helyezése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) e)
Döntés dátuma:2016. január 11.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum