Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00061-2018.
Ajánlatkérő neve:Semmelweis Egyetem
Közbeszerzési eljárás tárgya:3 db immunfestő automata beszerzése a teljes működéshez szükséges anyagokkal (primer antitest kivételével)
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2018. március 22.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum