Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00059-2018.
Ajánlatkérő neve:Szombathely MJV Önkormányzata
Közbeszerzési eljárás tárgya:Internet alapú városi hálózat üzemeltetése vállalkozási szerződés keretében
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2018. március 19.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum