Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00058-2018.
Ajánlatkérő neve:Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Közbeszerzési eljárás tárgya:Az Oxford Art Online, Oxford Music Online és Oxford University Press Journals adatbázisokhoz való hozzáférésre irányuló szolgáltatási szerződés
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2018. március 12.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum