Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00060-2018.
Ajánlatkérő neve:MTK Magyar Testgyakorlók Köre Budapest
Közbeszerzési eljárás tárgya:Józsefvárosi Sportpálya udvar (a volt Józsefvárosi Pályaudvar jelenleg funkció nélküli területén történő) fejlesztés megvalósításához szükséges létesítmények építési engedélyezési tervezése, valamint a részletes kiviteli tervdokumentáció elkészítése és a megvalósulási tervdokumentáció elkészítése
Jogalap:Kbt. 98. § (5)
Döntés dátuma:2018. március 9.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum