Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00818-2016.
Ajánlatkérő neve:Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft.
Közbeszerzési eljárás tárgya:A Bp 2017 Nkft. részére őrzés védelmi feladatok ellátása
Jogalap:Kbt. 98. § (2) e)
Döntés dátuma:2016. december 20.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum