Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00047-2018.
Ajánlatkérő neve:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Közbeszerzési eljárás tárgya:Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények gyógyszerellátásának biztosítása-GYO-017/2018/KM
Jogalap:Kbt. 98. § (2) a)
Döntés dátuma:2018. március 2.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum