Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00044-2018.
Ajánlatkérő neve:Országos Közegészségügyi Intézet
Közbeszerzési eljárás tárgya:2017 évi oltóanyagok beszerzése adásvételi szerződés keretében – tárgyú eredménytelen 2.,3.,7. részekre vonatkozó megismételt eljárás 2018. évben
Jogalap:Kbt. 98. § (2) b)
Döntés dátuma:2018. február 22.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum