Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00041-2018.
Ajánlatkérő neve:Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Közbeszerzési eljárás tárgya:Elsősegélynyújtási és oktatási eszközök beszerzése a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére az EFOP-1.3.6-17-2017-00002 azonosítószámú projekt keretében
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2018. február 19.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum