Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00026-2018.
Ajánlatkérő neve:Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Közbeszerzési eljárás tárgya:Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak biztosítása
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2018. február 12.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum