Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00542-2017.
Ajánlatkérő neve:Alapvető Jogok Biztosításának Hivatala
Közbeszerzési eljárás tárgya:Az AJBH iktató és iratkezelő ügyviteli szakrendszerének fejlesztése az egységes elektronikus ügyintézést biztosító funkciókkal és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2018. január 18.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum