Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00539-2017.
Ajánlatkérő neve:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Közbeszerzési eljárás tárgya:Medsol/EMedsol HIS rendszer használatához kapcsolódó licenszek beszerzése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2018. január 10.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum