Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00002-2018.
Ajánlatkérő neve:Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Közbeszerzési eljárás tárgya:A Wiley Online Library online adatbázishoz való hozzáférés biztosítása (2018)
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2018. január 8.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum