Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00528-2017.
Ajánlatkérő neve:Testnevelési Egyetem
Közbeszerzési eljárás tárgya:A Testnevelési Egyetemen működő Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerhez kapcsolódó szolgáltatások
Jogalap:Kbt. 98. § (2) e)
Döntés dátuma:2018. január 4.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum