Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00525-2017.
Ajánlatkérő neve:Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:Síkosságmentesítési és hóeltakarítási munkálatok – 2017/2018 HNT
Jogalap:Kbt. 98. § (2) b)
Döntés dátuma:2018. január 3.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum