Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00530-2017.
Ajánlatkérő neve:Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Közbeszerzési eljárás tárgya:A de Gruyter Journals online adatbázishoz való hozzáférés biztosítása (2018)
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2018. január 3.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum