Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00475-2017.
Ajánlatkérő neve:Hajléktalanokért Közalapítvány
Közbeszerzési eljárás tárgya:Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása - RSZTOP – 2018-2020 közötti időszakban
Jogalap:Kbt. 98. § (2) a)
Döntés dátuma:2017. november 22.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum