Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00460-2017.
Ajánlatkérő neve:NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:Poszeidon Ügyviteli és Iktatási Rendszer terméktámogatói szolgáltatás beszerzése az ellátotti intézmények részére
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2017. november 10.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum