Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00416-2017.
Ajánlatkérő neve:Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:SRF/RDF hasznosítás beszerzés keretmegállapodás alapján kiegészítés
Jogalap:Kbt. 98. § (3)
Döntés dátuma:2017. október 4.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum