Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00404-2017.
Ajánlatkérő neve:Komló Város Önkormányzat
Közbeszerzési eljárás tárgya:A komlói 2437 hrsz-ú és 2438/6 hrsz-ú ingatlanokon meglévő bányászati emlékműbe beépített - pályázati támogatással helyreállított és kiállított, a volt Mecseki Szénbányák elsősorban komlói bányaüzemeiből származó - bányászati eszközök megvásárlása
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2017. szeptember 13.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum