Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00378-2017.
Ajánlatkérő neve:Magyar Lovassport Szövetség
Közbeszerzési eljárás tárgya:2017. évi Nemzeti Vágta rendezvény megszervezése és lebonyolítása vállalkozási szerződés keretében
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2017. augusztus 23.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum