Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00368-2017.
Ajánlatkérő neve:Emberi Erőforrások Minisztériuma
Közbeszerzési eljárás tárgya:2017. évi oltóanyagok beszerzése adásvételi szerződés keretében
Jogalap:Kbt. 98. § (2) b)
Döntés dátuma:2017. augusztus 17.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum