Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00366-2017.
Ajánlatkérő neve:Magyar Export-Import Bank Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:Számlavezető - és számviteli rendszer fejlesztési keretmegállapodása
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2017. augusztus 14.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum