Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00360/2017
Ajánlatkérő neve:MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Közbeszerzési eljárás tárgya:„MTA CsFK GGI soproni irodaházának felújítása”
Jogalap:Kbt. 98. § (2) a)
Döntés dátuma:2017. augusztus 7.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum