Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00331/2017
Ajánlatkérő neve:Nógrád Megyei Kormányhivatal
Közbeszerzési eljárás tárgya:„Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak biztosítása a Nógrád Megyei Kormányhivatal részére”
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2017. augusztus 4.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum