Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00355-2017.
Ajánlatkérő neve:Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Közbeszerzési eljárás tárgya:PKR üzemeltetési és support szerződés
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2017. július 26.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum