Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00318-2017.
Ajánlatkérő neve:Budapest Közút Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:Teherforgalmi Online Behajtási Rendszer (TOBI) verziókövetési és üzemeltetés-támogatási feladatainak elvégzése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2017. július 10.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum