Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00453-2016.
Ajánlatkérő neve:Pécsi Tudományegyetem
Közbeszerzési eljárás tárgya:PTE_118_2016_SZD_Trisenox 1 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz beszerzése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) e)
Döntés dátuma:2016. július 29.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum