Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00290-2017.
Ajánlatkérő neve:Fővárosi Vízművek Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:Fenyőgyöngye II. Gépház 0,4 kV villamos munkák
Jogalap:289/2011. Korm. rendelet
Döntés dátuma:2017. június 20.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum