Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00264-2017.
Ajánlatkérő neve:Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft.
Közbeszerzési eljárás tárgya:Staff és külső média parkoló kialakítása. Vállalkozási szerződés
Jogalap:Kbt. 98. § (2) e)
Döntés dátuma:2017. május 25.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum