Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00262-2017.
Ajánlatkérő neve:Iparművészeti Múzeum
Közbeszerzési eljárás tárgya:Az Iparművészeti Múzeum épületének rekonstrukciójára vonatkozó kiviteli tervek elkészítése és kiegészítő tervezői szolgáltatások
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2017. május 29.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum