Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00225-2017.
Ajánlatkérő neve:Budapest Közút Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:Budapest Integrált Közlekedésszervezési és Szabályozási Rendszer központjának (kizárólag forráskód birtokában elvégezhető) üzemeltetési feladatai 2017-2019 években
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2017. május 22.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum