Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00342-2016.
Ajánlatkérő neve:Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.
Közbeszerzési eljárás tárgya:Budapest I. ker., Táncsics u. 1. hrsz: 6540 alatti épület veszélyelhárítási és állagmegóvási munkái
Jogalap:Kbt. 98. § (2) e)
Döntés dátuma:2016. június 15.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum