Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00217-2017.
Ajánlatkérő neve:MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Közbeszerzési eljárás tárgya:Ionoszféra radar beszerzése a GINOP-2.3.2-15-2016-00003 azonosító számú „Kozmikus hatások és kockázatok” megnevezésű projekt keretében
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2017. május 17.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum