Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00187-2017.
Ajánlatkérő neve:PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:Parkfenntartási feladatok megrendelése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) b)
Döntés dátuma:2017. május 12.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum