Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00182-2017.
Ajánlatkérő neve:MTA Könyvtár és Információs Központ
Közbeszerzési eljárás tárgya:A Gale Literary Sources és a Modern Language Association - Literature Resource Centre online adatbázisokhoz való hozzáférésre irányuló szolgáltatási szerződés
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2017. május 10.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum