Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00163-2017.
Ajánlatkérő neve:Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft.
Közbeszerzési eljárás tárgya:VIP parkoló és buszterminál kialakítása. Vállalkozási szerződés.
Jogalap:Kbt. 98. § (2) e)
Döntés dátuma:2017. április 24.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum