Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00138-2017.
Ajánlatkérő neve:Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közbeszerzési eljárás tárgya:Debrecen, Dósa nádor tér rendezése és a gyalogos övezet kiterjesztése építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése
Jogalap:Kbt. 98. § (5)
Döntés dátuma:2017. április 12.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum