Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00128-2017.
Ajánlatkérő neve:MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Közbeszerzési eljárás tárgya:Schmidt-teleszkóphoz CCD kamera megrendelése a GINOP-2.3.2-15-2016-00003 azonosító számú, „Kozmikus hatások és kockázataik” megnevezésű projekt keretében
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2017. április 6.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum