Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00092-2016.
Ajánlatkérő neve:Pécsi Tudományegyetem
Közbeszerzési eljárás tárgya:Soliris gyógyszer beszerzése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) e)
Döntés dátuma:2016. május 2.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum