Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00174/2021
Ajánlatkérő neve:Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Közbeszerzési eljárás tárgya:Inforex rendszer fejlesztése és támogatása
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2021. október 13.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum