Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00171/2021
Ajánlatkérő neve:Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
Közbeszerzési eljárás tárgya:STED szuperrezolúciós mikroszkóp rendszer bővítése
Jogalap:Kbt. 98. § (4) b)
Döntés dátuma:2021. október 8.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum