Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00164/2021
Ajánlatkérő neve:Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Közbeszerzési eljárás tárgya:MAR keretrendszer továbbfejlesztése és támogatása 2021-2023
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2021. szeptember 20.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum