Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00142/2021
Ajánlatkérő neve:IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Közbeszerzési eljárás tárgya:NEK applet szoftver
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2021. augusztus 17.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum