Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00102/2021
Ajánlatkérő neve:Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Közbeszerzési eljárás tárgya:COCHLEAR processzorok beszerzése - 2021. év
Jogalap:16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet
Döntés dátuma:2021. június 8.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum