Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00065-2017.
Ajánlatkérő neve:Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona
Közbeszerzési eljárás tárgya:Tej, tejtermékek és margarin beszerzése adásvételi szerződés keretében
Jogalap:Kbt. 98. § (2) e)
Döntés dátuma:2017. március 3.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum