Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00079/2021
Ajánlatkérő neve:Fővárosi Vízművek Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:MIR/Mirtusz rendszer üzemeltetési, karbantartási és fejlesztési feladatai
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2021. május 11.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum